Vědecké publikace

V rámci projektu vznikla a vzniká řada vědeckých publikací. Zde přinášíme přehled všech doposud publikovaných vědeckých prací. Řada z nich byla publikována ve špičkových vědeckých časopisech a prošla tak vysoce odbornou vědeckou oponenturou.

Vědecké články s impakt faktorem:

Kolář, T., Giagli, K., Trnka, M., Bednářová, E., Vavrčík, H., Rybníček, M.: Response of the leaf phenology and tree-ring width of European beech to climate variability. Silva Fennica, Volume 50, Issue 2, 2016, Article number 1520. ISSN: 00375330

Možný, M., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M.: April-August temperatures in the Czech Lands, 1499-2015, reconstructed from grape-harvest dates. Climate of the Past, Volume 12, Issue 7, 2016, st. 1421-1434. ISSN: 1814-9359

Možný, M., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Potopová, V., Hlavinka, P., Bartošová, L., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Žalud, Z.: Drought reconstruction based on grape harvest dates for the Czech Lands, 1499−2012. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 119–132, ISSN: 0936-577X

Trnka, M., Semerádová, D., Novotný, I., Dubrovský, M., Drbal, K., Pavlík, F., Vopravil, J., Štěpánková, P., Vizina, A., Balek, J., Hlavinka, P., Bartošová, L., Žalud, Z.: Assessing the combined hazards of drought, soil erosion and local flooding on agricultural land: a Czech case study. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 231–249, ISSN: 0936-577X

Hlásny, T., Trombik, J., Bošeľa, M., Merganič, J., Marušák, R., Šebeň, V., Štěpánek, P., Kubišta, J., Trnka, M.: Climatic drivers of forest productivity in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology, Volumes 234–235, 2017, st. 258–273

Bartošová, L., Trnka, M., Hlavinka, P., Semerádová, D., Balek, J., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Možný, M., Žalud, Z.: Monitoring zemědělského sucha v České republice – průběh suché epizody v roce 2015. Listy cukrovarnicke a reparske,  Volume 132, Issue 9-10, st. 280-284, ISSN 1210-3306

Anderson, M., Hain, C., Jurečka, F., Trnka, M., Hlavinka, P., Dulaney, W., Otkin, J., Johnson, D., Gao, F.: Relationships between the evaporative stress index and winter wheat and spring barley yield anomalies in the Czech Republic. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 215–230, ISSN: 0936-577X

Oulehle, F.; Kopáček, J.; Chuman, T.; Černohous, V.; Hůnová, I.; Hruška, J.; Krám, P.; Lachmaová, Z.; Navrátil, T.; Štěpánek, P.; Tesař, M.; Christopher, E. D. Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. Atmospheric Environment. 2016, roč. 140, sep, s. 456-468. ISSN 1352-2310. 

Štroch, M.; Materová, Z.; Vrábl, D.; Karlický, V.; Šigut, L.; Nezval, J.; Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. Plant Physiology and Biochemistry. 2015, roč. 96, nov, s. 90-96. ISSN 0981-9428. 

 

Vědecké články bez impakt faktoru:

Hájková, L., Kožnarová, V., Možný, M., Bartošová, L.: Changes in flowering of birch in the Czech Republic in recent 25 years (1991 - 2015) in connection with meteorological variables. Acta Agrobotanica 68(4): 285-302, DOI: 10.5586/aa.2015.043

 

Články v konferenčních sbornících:

Trnka, M., Brázdil, R., Balek, J., Semerádová, D., Hlavinka, P., Možný, M., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Zahradníček, P., Dubrovský, M., Eitzinger, J., Fuchs, B., Svoboda, M., Hayes, M., Žalud, Z.: Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012. Global Change: A Complex Challenge. 1. vyd. Brno: Global Change Research Centre Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2015, s. 34–37. ISBN 978-80-87902-09-7.

Trnka, M., Brázdil, R., Balek, J., Semerádová, D., Hlavinka, P., Možný, M., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Zahradníček, P., Dubrovský, M., Eitzinger, J., Fuchs, B., Svoboda, M., Hayes, M., Žalud, Z.: Soil moisture trends in the Czech republic between 1961 And 2012 - are droughts more likely? Towards Climatic Services, Nitra 2015. 1. Vyd. Nitra: Slovak University Of Agriculture In Nitra, 2015, ISBN 978-80-552-1389-7.

Možný, M., Trnka, M., Bareš, D., Potop, V., Hlavinka, P., Žalud, Z.: Temporal variations and change of forest fire danger in Czech republic in 1961-2014. In Towards Climatic Services, Nitra 2015. 1. Vyd. Nitra: Slovak University Of Agriculture In Nitra, 2015, ISBN 978-80-552-1389-7.

Možný, M., Hájková, L., Kožnarová, V., Bareš, D., Bartošová, L.: Evaluation of leaf unfolding of beech (Fagus sylvatica) in the Czech Republic in the period 1961-1990. Towards Climatic Services, Nitra 2015. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra. ISBN 978-80-552-1389-7.

Bartošová, L., Trnka, M., Semerádová, D., Hlavinka, P., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Žalud, Z.: Monitoring zemědělského sucha a jeho uživatelé a zpravodajové. In: Půdní a zemědělské sucho: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Kutná hora, 2016, st. 34-40. ISBN 978-80-87361-55-9

Lukas, V., Trnka, M., Semeradova, D., Rajdl, K., Balek, J., Stepanek, P., Zahradnicek, P., Hlavinka, P., Zalud, Z.: Odhad výnosů zemědělských plodin na základě družicového monitoringu. Půdní a zemědělské sucho: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Kutná hora, 2016, st. 257-266. ISBN 978-80-87361-55-9

Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J.,  Štěrbová, L., Cudlín, O. (2016) Modely a nástroje GIS pro hodnocení biodiverzity v povodí Dřevnice. In Holušová, K. (ed.) Karpatské lesy. Sborník příspěvků, Bunč, Chřiby, 04.05.2016-05.05.2016, Ústav pro hospodářskou úpravu lesu, Brandýs nad Labem, s. 47-54.

Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J., Štěrbová, L., Holá, Š., Cienciala, E., Cudlín, P.  (2016) Predikce změn vývoje krajiny a biodiverzity jako významných faktorů pro udržení současného stavu lesních ekosystémů. Seminář Funkce lesů v systému ekosystémových služeb, 23.-24.3.2016, Křtiny, Mendelova univerzita v Brně, str. 48-61.

 

Abstrakty z konferencí:

Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Purkyt, J.,  Cudlín, O. (2016) Prediction of land use and biodiversity development in highland landscape of the most western part of Carpathians (Hostýnské vrchy, Czech Republic) under climate change. Book of Abstracts, Forum Carpaticum, September 2016, Bucurest, Romania.

Pechanec, V., Benc, A., Purkyt, J., Cudlin, P. (2016) Analysis of spatio-temporal variability of C-factor derived from remote sensing data. Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU 2016, Wien.

Pechanec, V., Cudlín, P., Macků, K., Purkyt, J. (2017) Predikce vývoje landuse pod vlivem klimatické změny. 2017. Sborník abstraktů, Výroční konference CZ-IALE, 9.2.2017, Lednice, 2017.

Purkyt, J., Pechanec, V., Štěrbová L., Plch, R., Cudlín P. Assessment of the carbon storage in the small and middle watersheds (Czech Republic): effects of grain size . WMESS, Prague, 2016.

Brovkina, O., Zemek, F.,  Heřman., M. Analysis of land-cover changes in relationship to environmental variables in Znojmo and Trebic districts, Czech Republic (poster), LPS, Prague, 206.

 

Monografie:

Vačkář, D., Janouš, D. (Eds): Global Change & Ecosystems, Volume 2: Climate change adaptation pathways from molecules to society. Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, Brno, 2016, 27-37. ISBN: 978-80-87902-17-2.