Vědecké publikace

V rámci projektu vznikla a vzniká řada vědeckých publikací. Zde přinášíme přehled všech doposud publikovaných vědeckých prací. Řada z nich byla publikována ve špičkových vědeckých časopisech a prošla tak vysoce odbornou vědeckou oponenturou.

Vědecké články s impakt faktorem:

DÍŽKOVÁ, P., BARTOŠOVÁ, L., BLÁHOVÁ, M., BALEK, J., HÁJKOVÁ, L., SEMERÁDOVÁ, D., BOHUSLAV, J., POHANKOVÁ, E., ŽALUD, Z., TRNKA, M. Modeling Phenological Phases of Winter Wheat Based on Temperature and the Start of the Growing Season. Atmosphere. 2022, 13(11)), 1854. E-ISSN 2073-4433. Dostupné z: doi: 10.3390/atmos13111854.

BRÁZDIL, R., ZAHRADNÍK, P., SZABÓ, P., CHROMÁ, K., DOBROVOLNÝ, P., DOLÁK, L., TRNKA, M., ŘEHOŘ, J., SUCHÁNKOVÁ, S. Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic. Climate of the Past. 2022, 18(9), 2155-2180. ISSN 1814-9324. E-ISSN 1814-9332. Dostupné z: doi: 10.5194/cp-18-2155-2022.

ZHAO, J., BINDI, M., EITZINGER, J., FERRISE, R., GAILE, Z., GOBIN, A., HOLZKÄMPER, A., KERSEBAUM, K. C., KOZYRA, J., KRIAUCIUNIENE, J., LOIT, E., NEJEDLÍK, P., NENDEL, C., NIINEMETS, Ü., PALOSUO, T., PELTONEN-SAINIO, P., POTOPOVÁ, V., RUIZ-RAMOS, M., REIDSMA, P., RIJK, B., TRNKA, M., VAN ITTERSUM, M. K., OLESEN, J. E. Priority for climate adaptation measures in European crop production systems. European Journal of Agronomy. 2022, 138(AUG)), 126516. ISSN 1161-0301. E-ISSN 1873-7331. Dostupné z: doi: 10.1016/j.eja.2022.126516.

POHANKOVÁ, E., HLAVINKA, P., KERSEBAUM, K. C., RODRIGUEZ, A., BALEK, J., BEDNAŘÍK, M., DUBROVSKÝ, M., GOBIN, A., HOOGENBOOM, G., MORIONDO, M., NENDEL, C., OLESEN, J. E., ROETTER, R.P., RUIZ-RAMOS, M., SHELIA, V., STELLA, T., HOFFMANN, M.P., TAKÁČ, J., EITZINGER, J., DIBARI, C., FERRISE, R., BLÁHOVÁ, M., TRNKA, M. Expected effects of climate change on the production and water use of crop rotation management reproduced by crop model ensemble for Czech Republic sites. European Journal of Agronomy. 2022, 134(JAN)), 126446. ISSN 1161-0301. E-ISSN 1873-7331. Dostupné z: doi: 10.1016/j.eja.2021.126446.

BRÁZDIL, R., ZAHRADNÍČEK, P., DOBROVOLNÝ, P., ŘEHOŘ, J., TRNKA, M., LHOTKA, O., ŠTĚPÁNEK, P. Circulation and Climate Variability in the Czech Republic between 1961 and 2020: A Comparison of Changes for Two Normal Periods. Atmosphere. 2022, 13(1)), 137. E-ISSN 2073-4433. Dostupné z: doi: 10.3390/atmos13010137.

ZAHRADNÍČEK, P., BRÁZDIL, R., ŘEHOŘ, J., LHOTKA, O., DOBROVOLNÝ, P., ŠTĚPÁNEK, P., TRNKA, M. Temperature extremes and circulation types in the Czech Republic, 1961-2020. International Journal of Climatology. 2022, 42(9), 4808-4829. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.7505.

BARTOŠOVÁ, L., FISCHER, M., BALEK, J., BLÁHOVÁ, M., KUDLÁČKOVÁ, L., CHUCHMA, F., HLAVINKA, P., MOŽNÝ, M., ZAHRADNÍČEK, P., WALL, N., HAYES, M., HAIN, C., ANDERSON, M., WAGNER, W., ŽALUD, Z., TRNKA, M. Validity and reliability of drought reporters in estimating soil water content and drought impacts in central Europe. Agricultural and Forest Meteorology. 2022, 315(MAR)), 108808. ISSN 0168-1923. E-ISSN 1873-2240. Dostupné z: doi: 10.1016/j.agrformet.2022.108808.

TRNKA, M., VIZINA, A., HANEL, M., BALEK, J., FISCHER, M., HLAVINKA, P., SEMERÁDOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., SKALÁK, P., EITZINGER, J., DUBROVSKÝ, M., MÁCA, P., BĚLÍNOVÁ, M., ZEMAN, E., BRÁZDIL, R. Increasing available water capacity as a factor for increasing drought resilience or potential conflict over water resources under present and future climate conditions. Agricultural Water Management. 2022, 264(APR)), 107460. ISSN 0378-3774. E-ISSN 1873-2283. Dostupné z: doi: 10.1016/j.agwat.2022.107460.

BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., MIKŠOVSKÝ, J., PIŠOFT, P., TRNKA, M., MOŽNÝ, M., BALEK, J. Documentary-based climate reconstructions in the Czech Lands 1501-2020 CE and their European context. Climate of the Past. 2022, 18(4), 935-959. ISSN 1814-9324. E-ISSN 1814-9332. Dostupné z: doi: 10.5194/cp-18-935-2022.

HLAVÁČOVÁ, M., KLEM, K., PYTELA, J., VESELÁ, B., HLAVINKA, P., SMUTNÁ, P., HORÁKOVÁ, V., ŠKARPA, P., TRNKA, M. Yield Formation Parameters of Selected Winter Wheat Genotypes in Response to Water Shortage. Agronomy. 2022, 12(4)), 831. E-ISSN 2073-4395. Dostupné z: doi: 10.3390/agronomy12040831.

JAAGUS, J., AASA, A., ANISKEVICH, S., BOINCEAN, B., BOJARIU, R., BRIEDE, A., DANILOVICH, I., CASTRO, F., DUMITRESCU, A., LABUDA, M., LABUDOVÁ, L., LÖHMUS, K., MELNIK, V., MOISJA, K., PONGRÁCZ, R., POTOPOVÁ, V., ŘEZNÍČKOVÁ, L., RIMKUS, E., SEMENOVA, I., STONEVICIUS, E., ŠTĚPÁNEK, P., TRNKA, M., VICENTE-SERRANO, S. M., WIBIG, J., ZAHRADNÍČEK, P. Long-term changes in drought indices in eastern and central Europe. International Journal of Climatology. 2022, 42(1), 225-249. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.7241.

ČERMÁK, P., MIKITA, T., KADAVÝ, J., TRNKA, M. Evaluating Recent and Future Climatic Suitability for the Cultivation of Norway Spruce in the Czech Republic in Comparison with Observed Tree Cover Loss between 2001 and 2020. Forests. 2021, 12(12)), 1687. E-ISSN 1999-4907. Dostupné z: doi: 10.3390/f12121687.

TRNKA, M., BARTOŠOVÁ, L., GRAMMATIKOPOULOU, I., HAVLÍK, P., OLESEN, J. E., HLAVINKA, P., MAREK, M. V., VAČKÁŘOVÁ, D., SKJELVAG, A., ŽALUD, Z. The Possibility of Consensus Regarding Climate Change Adaptation Policies in Agriculture and Forestry among Stakeholder Groups in the Czech Republic. Environmental Management. 2022, 69(1), 128-139. ISSN 0364-152X. E-ISSN 1432-1009. Dostupné z: doi: 10.1007/s00267-021-01499-2.

ŘEHOŘ, J., BRÁZDIL, R., LHOTKA, O., TRNKA, M., BALEK, J., ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P. Precipitation in the Czech Republic in Light of Subjective and Objective Classifications of Circulation Types. Atmosphere. 2021, 12(11)), 1536. E-ISSN 2073-4433. Dostupné z: doi: 10.3390/atmos12111536.

TRNKA, M., MOŽNÝ, M., JUREČKA, F., BALEK, J., SEMERÁDOVÁ, D., HLAVINKA, P., ŠTĚPÁNEK, P., FARDA, A., SKALÁK, P., CIENCIALA, E., ČERMÁK, P., CHUCHMA, F., ZAHRADNÍČEK, P., JANOUŠ, D., FISCHER, M., ŽALUD, Z., BRÁZDIL, R. Observed and estimated consequences of climate change for the fire weather regime in the moist-temperate climate of the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology. 2021, 310(NOV)), 108583. ISSN 0168-1923. E-ISSN 1873-2240. Dostupné z: doi: 10.1016/j.agrformet.2021.108583.

BRÁZDIL, R., ZAHRADNÍČEK, P., DOBROVOLNÝ, P., ŠTĚPÁNEK, P., TRNKA, M. Observed changes in precipitation during recent warming: The Czech Republic, 1961-2019. International Journal of Climatology. 2021, 41(7), 3881-3902. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.7048.

ŘEHOŘ, J., BRÁZDIL, R., TRNKA, M., FISCHER, M., BALEK, J., ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., SEMERÁDOVÁ, D., BLÁHOVÁ, M. Effects of Climatic and Soil Data on Soil Drought Monitoring Based on Different Modelling Schemes. Atmosphere. 2021, 12(7)), 913. E-ISSN 2073-4433. Dostupné z: doi: 10.3390/atmos12070913.

TRNKA, M., BALEK, J., BRÁZDIL, R., DUBROVSKÝ, M., EITZINGER, J., HLAVINKA, P., CHUCHMA, F., MOŽNÝ, M., PRÁŠIL, I., RŮŽEK, P., SEMERÁDOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., ŽALUD, Z. Observed changes in the agroclimatic zones in the Czech Republic between 1961 and 2019. Plant, Soil and Environment. 2021, 67(3), 154-163. ISSN 1214-1178. E-ISSN 1805-9368. Dostupné z: doi: 10.17221/327/2020-PSE.

TRNKA, M., BALEK, J., SEMENOV, M. A., SEMERÁDOVÁ, D., BĚLINOVÁ, M., HLAVINKA, P., OLESEN, J. E., EITZINGER, J., SCHAUMBERGER, A., ZAHRADNÍČEK, P., KOPECKÝ, D., ŽALUD, Z. Future agroclimatic conditions and implications for European grasslands. Biologia Plantarum. 2020, 64(JAN), 865-880. ISSN 0006-3134. E-ISSN 1573-8264. Dostupné z: doi: 10.32615/bp.2021.005.

MORAVEC, V., MARKONIS, Y., RAKOVEC, O., SVOBODA, M., TRNKA, M., KUMAR, R., HANEL, M. Europe under multi-year droughts: how severe was the 2014-2018 drought period? Environmental Research Letters. 2021, 16(3)), 034062. ISSN 1748-9326. E-ISSN 1748-9326. Dostupné z: doi: 10.1088/1748-9326/abe828.

ŘEHOŘ, J., BRÁZDIL, R., TRNKA, M., LHOTKA, O., BALEK, J., MOŽNÝ, M., ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., MIKULOVÁ, K., TURŇA, M. Soil drought and circulation types in a longitudinal transect over central Europe. International Journal of Climatology. 2021, 41(JAN), E2834-E2850. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.6883.

TRNKA, M., BALEK, J., MOŽNÝ, M., CIENCIALA, E., ČERMÁK, P., SEMERÁDOVÁ, D., JUREČKA, F., HLAVINKA, P., ŠTĚPÁNEK, P., FARDA, A., SKALÁK, P., BERANOVÁ, J., CHUCHMA, F., ZAHRADNÍČEK, P., JANOUŠ, D., ŽALUD, Z., DUBROVSKÝ, M., KINDLMANN, P., KŘENOVÁ, Z., FISCHER, M., HRUŠKA, J., BRÁZDIL, R. Observed and expected changes in wildfire-conducive weather and fire events in peri-urban zones and key nature reserves of the Czech Republic. Climate Research. 2020, 82(NOV), 33-54. ISSN 0936-577X. E-ISSN 1616-1572. Dostupné z: doi: 10.3354/CR01617.

ZAHRADNÍČEK, P., BRÁZDIL, R., ŠTĚPÁNEK, P., TRNKA, M. Reflections of global warming in trends of temperature characteristics in the Czech Republic, 1961-2019. International Journal of Climatology. 2021, 41(2), 1211-1229. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.6791.

MOŽNÝ, M., TRNKA, M., BRÁZDIL, R. Climate change driven changes of vegetation fires in the Czech Republic. Theoretical and Applied Climatology. 2021, 143(1-2), 691-699. ISSN 0177-798X. E-ISSN 1434-4483. Dostupné z: doi: 10.1007/s00704-020-03443-6.

MOŽNÝ, M., TRNKA, M., VLACH, V., VIZINA, A., POTOPOVÁ, V., ZAHRADNÍČEK, P., ŠTĚPÁNEK, P., HÁJKOVÁ, L., STAPONITES, L., ŽALUD, Z. Past (1971–2018) and future (2021–2100) pan evaporation rates in the Czech Republic. Journal of Hydrology. 2020, 590(NOV)), 125390. ISSN 0022-1694. E-ISSN 1879-2707. Dostupné z: doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.125390.

TRNKA, M., HLAVINKA, P., MOŽNÝ, M., SEMERÁDOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, P., BALEK, J., BARTOŠOVÁ, L., ZAHRADNÍČEK, P., BLÁHOVÁ, M., SKALÁK, P., FARDA, A., HAYES, M., SVOBODA, M., WAGNER, W., EITZINGER, J., FISCHER, M., ŽALUD, Z. Czech Drought Monitor System for monitoring and forecasting agricultural drought and drought impacts. International Journal of Climatology. 2020, 40(14), 5941-5958. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.6557.

ŘEHOŘ, J., BRÁZDIL, R., TRNKA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, L., BALEK, J., MOŽNÝ, M. Regional effects of synoptic situations on soil drought in the Czech Republic. Theoretical and Applied Climatology. 2020, 141(3-4), 1383-1400. ISSN 0177-798X. E-ISSN 1434-4483. Dostupné z: doi: 10.1007/s00704-020-03275-4.

ČERMÁK, P., KOLÁŘ, P., ŽID, T., TRNKA, M., RYBNÍČEK, M. Norway spruce responses to drought forcing in areas affected by forest decline. Forest Systems. 2019, 28(3), 1-13), 16. ISSN 2171-5068. E-ISSN 2171-9845. Dostupné z: doi: 10.5424/fs/2019283-14868.

KAHILUOTO, H., KASEVA, J., BALEK, J., OLESEN, J. E., RUIZ-RAMOS, M., GOBIN, A., KERSEBAUM, K. C., TAKÁČ, J., RUGET, F., FERRISE, R., BEZÁK, P., CAPELLADES, G., DIBARI, C., MÄKINEN, H., NENDEL, C., VENTRELLA, D., RODRIGUEZ, A., BINDI, M., TRNKA, M. Decline in climate resilience of European wheat. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019, 116(1), 123-128. ISSN 0027-8424. Dostupné z: doi: 10.1073/pnas.1804387115.

BRÁZDIL, R., DEMARÉE, G. R., KISS, A., DOBROVOLNÝ, P., CHROMÁ, K., TRNKA, M., DOLÁK, L., ŘEZNÍČKOVÁ, L., ZAHRADNÍČEK, P., LIMANOWKA, D., JOURDAIN, S. The extreme drought of 1842 in Europe as described by both documentary data and instrumental measurements. Climate of the Past. 2019, 15(5), 1861-1884. ISSN 1814-9324. E-ISSN 1814-9332. Dostupné z: doi: 10.5194/cp-15-1861-2019.

TRNKA, M., FENG, S., SEMENOV, M. A., OLESEN, J. E., KERSEBAUM, K. C., RÖTTER, R. P., SEMERÁDOVÁ, D., KLEM, K., HUANG, W., RUIZ-RAMOS, M., HLAVINKA, P., MEITNER, J., BALEK, J., HAVLÍK, P., BÜNTGEN, U. Mitigation efforts will not fully alleviate the increase in water scarcity occurrence probability in wheat-producing areas. Science Advances. 2019, 5(9)), eaau2406. ISSN 2375-2548. E-ISSN 2375-2548. Dostupné z: doi: 10.1126/sciadv.aau2406.

BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., TRNKA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, L., DOLÁK, L., KOTYZA, O. Extreme droughts and human responses to them: the Czech Lands in the pre-instrumental period. Climate of the Past. 2019, 15(1), 1-24. ISSN 1814-9324. E-ISSN 1814-9332. Dostupné z: doi: 10.5194/cp-15-1-2019.

ČERMÁK, P., MIKITA, T., TRNKA, M., ŠTĚPÁNEK, P., JUREČKA, F., KUSBACH, A., ŠEBESTA, J. Changes in Climate Characteristics of Forest Altitudinal Zones within the Czech Republic and their Possible Consequences for Forest Species Composition. Baltic Forestry. 2018, 24(2), 234-248. ISSN 1392-1355. E-ISSN 1392-1355. Dostupné z: https://www.balticforestry.mi.lt/ojs/index.php/BF/article/view/153

SKALÁK, P., FARDA, A., ZAHRADNÍČEK, P., TRNKA, M., HLÁSNÝ, T., ŠTĚPÁNEK, P. Projected shift of Koppen-Geiger zones in the central Europe: A first insight into the implications for ecosystems and the society. International Journal of Climatology. 2018, 38(9), 3595-3606. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.5520

RÖTTER, R. P., APPIAH, M., FICHTLER, E., KERSEBAUM, K. C., TRNKA, M., HOFFMANN, M. P. Linking modelling and experimentation to better capture crop impacts of agroclimatic extremes—A review. Field Crops Research. 2018, 221(MAY), 142-156. ISSN 0378-4290. E-ISSN 1872-6852. Dostupné z: doi: 10.1016/j.fcr.2018.02.023

BRÁZDIL, R., MOŽNÝ, M., KLÍR, T., ŘEZNÍČKOVÁ, L., TRNKA, M., DOBROVOLNÝ, P., KOTYZA, O. Climate variability and changes in the agricultural cycle in the Czech Lands from the sixteenth century to the present. Theoretical and Applied Climatology. 2019, 136(1-2), 553-573. ISSN 0177-798X. E-ISSN 1434-4483. Dostupné z: doi: 10.1007/s00704-018-2508-3.

POHANKOVÁ, E., HLAVINKA, P., ORSÁG, M., TAKÁČ, J., KERSEBAUM, K. C., GOBIN, A., TRNKA, M. Estimating the water use efficiency of spring barley using crop models. Journal of Agricultural Science. 2018, 156(jul), 628-644. ISSN 0021-8596. E-ISSN 1469-5146. Dostupné z: doi: 10.1017/S0021859618000060

TRNKA, M., HAYES, A., JUREČKA, F., BARTOŠOVÁ, L., ANDERSON, M., BRÁZDIL, R., BROWN, J., CAMARERO, J. J., CUDLÍN, P., DOBROVOLNÝ, P., EITZINGER, J., FENG, S., FINNESSEY, T., GREGORIČ, G., HAVLÍK, P., HAIN, C., HOLMAN, I., JOHNSON, D., KERSEBAUM, K. C., CHARPENTIER LJUNGVIST, F., LUTERBACHER, J., MICALE, F., HARTL-MEIER, C., MOŽNÝ, M., NEJEDLÍK, P., OLESEN, J. E., RUIZ-RAMOS, M., RÖTTER, R. P., SENAY, G., VICENTE-SERRANO, S. M., SVOBODA, M., SUSNIK, A., TADESSE, T., VIZINA, A., WARDLOW, B., ŽALUD, Z., BÜNTGEN, U. Priority questions in multidisciplinary drought research. Climate Research. 2018, 75(aug), 241-260. ISSN 0936-577X. E-ISSN 1616-1572. Dostupné z: doi: 10.3354/cr01509

URBAN, O., HLAVÁČOVÁ, M., KLEM, K., SURÁ, K., RAPANTOVÁ, B., SMUTNÁ, P., HORÁKOVÁ, V., HLAVINKA, P., ŠKARPA, P., TRNKA, M. Combined effects of drought and high temperature on photosynthetic characteristics in four winter wheat genotypes. Field Crops Research. 2018, 223(JUN), 137-149. ISSN 0378-4290. E-ISSN 1872-6852. Dostupné z: doi: 10.1016/j.fcr.2018.02.029

TRIPATHI, A., KLEM, K., FISCHER, M., ORSÁG, M., TRNKA, M., MAREK, M. V. Water availability influences accumulation and allocation of nutrients and metals in short-rotation poplar plantation. Biomass & Bioenergy. 2018, 116(SEP), 151-160. ISSN 0961-9534. E-ISSN 1873-2909. Dostupné z: doi: 10.1016/j.biombioe.2018.06.010

DOBROVOLNÝ, P., RYBNÍČEK, M., KOLÁŘ, T., BRÁZDIL, R., TRNKA, M., BÜNTGEN, U. May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040. International Journal of Climatology. 2018, 38(4), 1910-1924. ISSN 0899-8418. E-ISSN 1097-0088. Dostupné z: doi: 10.1002/joc.5305

HLAVÁČOVÁ, M., KLEM, K., RAPANTOVÁ, B., SURÁ, K., URBAN, O., HLAVINKA, P., SMUTNÁ, P., HORÁKOVÁ, V., ŠKARPA, P., POHANKOVÁ, E., WIMMEROVÁ, M., ORSÁG, M., JUREČKA, F., TRNKA, M. Interactive effects of high temperature and drought stress during stem elongation, anthesis and early grain filling on the yield formation and photosynthesis of winter wheat. Field Crops Research. 2018, 221(MAY), 182-195. ISSN 0378-4290. E-ISSN 1872-6852. Dostupné z: doi: 10.1016/j.fcr.2018.02.022

MÄKINEN, H., KASEVA, J., TRNKA, M., BALEK, J., KERSEBAUM, K. C., NENDEL, C., GOBIN, A., OLESEN, J. E., BINDI, M., FERRISE, R., MORIONDO, M., RODRÍGUEZ, A., RUIZ-RAMOS, M., TAKÁČ, J., BEZÁK, P., VENTRELLA, D., RUGET, F., CAPELLADES, G., KAHILUOTO, H. Sensitivity of European wheat to extreme weather. Field Crops Research. 2018, 222(jun), 209-217. ISSN 0378-4290. E-ISSN 1872-6852. Dostupné z: doi: 10.1016/j.fcr.2017.11.008

FISCHER, M., ZENONE, T., TRNKA, M., ORSÁG, M., MONTAGNANI, L., WARD, E. J., TRIPATHI, A., HLAVINKA, P., SEUFERT, G., ŽALUD, Z., KING, J., CEULEMANS, R. Water requirements of short rotation poplar coppice: Experimental and modelling analyses across Europe. Agricultural and Forest Meteorology. 2018, 250(MAR), 343-360. ISSN 0168-1923. E-ISSN 1873-2240. Dostupné z: doi: 10.1016/j.agrformet.2017.12.079

ŽALUD, Z., HLAVINKA, P., PROKEŠ, K., SEMERÁDOVÁ, D., BALEK, J., TRNKA, M. Impacts of water availability and drought on maize yield – A comparison of 16 indicators. Agricultural Water Management. 2017, 188(JUL), 126-135. ISSN 0378-3774. E-ISSN 1873-2283. Dostupné z: doi: 10.1016/j.agwat.2017.04.007

ORSÁG, M., FISCHER, M., TRIPATHI, A., ŽALUD, Z., TRNKA, M. Sensitivity of short rotation poplar coppice biomass productivity to the throughfall reduction – Estimating future drought impacts. Biomass & Bioenergy. 2018, 109(feb), 182-189. ISSN 0961-9534. E-ISSN 1873-2909. Dostupné z: doi: 10.1016/j.biombioe.2017.12.028

JONES, L., KOEHLER, A.-K., TRNKA, M., BALEK, J., CHALLINOR, A. J., ATKINSON, H. J., URWIN, P. Climate change is predicted to alter the current pest status of Globodera pallida and G. rostochiensis in the United Kingdom. Global Change Biology. 2017, 23(11), 4497-4507. ISSN 1354-1013. E-ISSN 1365-2486. Dostupné z: doi: 10.1111/gcb.13676

KOLÁŘ, T., ČERMÁK, P., TRNKA, M., ŽID, T., RYBNÍČEK, M. Temporal changes in the climate sensitivity of Norway spruce andEuropean beech along an elevation gradient in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology. 2017, 2017(239), 24-33. ISSN 0168-1923. E-ISSN 1873-2240. Dostupné z: doi: 10.1016/j.agrformet.2017.02.028

HLÁSNÝ, T., TROMBIK, J., BOŠELA, M., MERGANIČ, J., MARUŠÁK, R., ŠEBEŇ, V., ŠTĚPÁNEK, P., KUBIŠTA, J., TRNKA, M. Climatic drivers of forest productivity in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology. 2017, 234(MAR), 258-273. ISSN 0168-1923. E-ISSN 1873-2240. Dostupné z: doi: 10.1016/j.agrformet.2016.12.024

Kolář, T., Giagli, K., Trnka, M., Bednářová, E., Vavrčík, H., Rybníček, M.: Response of the leaf phenology and tree-ring width of European beech to climate variability. Silva Fennica, Volume 50, Issue 2, 2016, Article number 1520. ISSN: 00375330

Možný, M., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M.: April-August temperatures in the Czech Lands, 1499-2015, reconstructed from grape-harvest dates. Climate of the Past, Volume 12, Issue 7, 2016, st. 1421-1434. ISSN: 1814-9359

Možný, M., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Potopová, V., Hlavinka, P., Bartošová, L., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Žalud, Z.: Drought reconstruction based on grape harvest dates for the Czech Lands, 1499−2012. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 119–132, ISSN: 0936-577X

Trnka, M., Semerádová, D., Novotný, I., Dubrovský, M., Drbal, K., Pavlík, F., Vopravil, J., Štěpánková, P., Vizina, A., Balek, J., Hlavinka, P., Bartošová, L., Žalud, Z.: Assessing the combined hazards of drought, soil erosion and local flooding on agricultural land: a Czech case study. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 231–249, ISSN: 0936-577X

Hlásny, T., Trombik, J., Bošeľa, M., Merganič, J., Marušák, R., Šebeň, V., Štěpánek, P., Kubišta, J., Trnka, M.: Climatic drivers of forest productivity in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology, Volumes 234–235, 2017, st. 258–273

Bartošová, L., Trnka, M., Hlavinka, P., Semerádová, D., Balek, J., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Možný, M., Žalud, Z.: Monitoring zemědělského sucha v České republice – průběh suché epizody v roce 2015. Listy cukrovarnicke a reparske,  Volume 132, Issue 9-10, st. 280-284, ISSN 1210-3306

Anderson, M., Hain, C., Jurečka, F., Trnka, M., Hlavinka, P., Dulaney, W., Otkin, J., Johnson, D., Gao, F.: Relationships between the evaporative stress index and winter wheat and spring barley yield anomalies in the Czech Republic. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 215–230, ISSN: 0936-577X

Oulehle, F.; Kopáček, J.; Chuman, T.; Černohous, V.; Hůnová, I.; Hruška, J.; Krám, P.; Lachmaová, Z.; Navrátil, T.; Štěpánek, P.; Tesař, M.; Christopher, E. D. Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. Atmospheric Environment. 2016, roč. 140, sep, s. 456-468. ISSN 1352-2310. 

Štroch, M.; Materová, Z.; Vrábl, D.; Karlický, V.; Šigut, L.; Nezval, J.; Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. Plant Physiology and Biochemistry. 2015, roč. 96, nov, s. 90-96. ISSN 0981-9428. 

 

Vědecké články bez impakt faktoru:

Hájková, L., Kožnarová, V., Možný, M., Bartošová, L.: Changes in flowering of birch in the Czech Republic in recent 25 years (1991 - 2015) in connection with meteorological variables. Acta Agrobotanica 68(4): 285-302, DOI: 10.5586/aa.2015.043

 

Články v konferenčních sbornících:

Trnka, M., Brázdil, R., Balek, J., Semerádová, D., Hlavinka, P., Možný, M., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Zahradníček, P., Dubrovský, M., Eitzinger, J., Fuchs, B., Svoboda, M., Hayes, M., Žalud, Z.: Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012. Global Change: A Complex Challenge. 1. vyd. Brno: Global Change Research Centre Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2015, s. 34–37. ISBN 978-80-87902-09-7.

Trnka, M., Brázdil, R., Balek, J., Semerádová, D., Hlavinka, P., Možný, M., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Zahradníček, P., Dubrovský, M., Eitzinger, J., Fuchs, B., Svoboda, M., Hayes, M., Žalud, Z.: Soil moisture trends in the Czech republic between 1961 And 2012 - are droughts more likely? Towards Climatic Services, Nitra 2015. 1. Vyd. Nitra: Slovak University Of Agriculture In Nitra, 2015, ISBN 978-80-552-1389-7.

Možný, M., Trnka, M., Bareš, D., Potop, V., Hlavinka, P., Žalud, Z.: Temporal variations and change of forest fire danger in Czech republic in 1961-2014. In Towards Climatic Services, Nitra 2015. 1. Vyd. Nitra: Slovak University Of Agriculture In Nitra, 2015, ISBN 978-80-552-1389-7.

Možný, M., Hájková, L., Kožnarová, V., Bareš, D., Bartošová, L.: Evaluation of leaf unfolding of beech (Fagus sylvatica) in the Czech Republic in the period 1961-1990. Towards Climatic Services, Nitra 2015. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra. ISBN 978-80-552-1389-7.

Bartošová, L., Trnka, M., Semerádová, D., Hlavinka, P., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Žalud, Z.: Monitoring zemědělského sucha a jeho uživatelé a zpravodajové. In: Půdní a zemědělské sucho: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Kutná hora, 2016, st. 34-40. ISBN 978-80-87361-55-9

Lukas, V., Trnka, M., Semeradova, D., Rajdl, K., Balek, J., Stepanek, P., Zahradnicek, P., Hlavinka, P., Zalud, Z.: Odhad výnosů zemědělských plodin na základě družicového monitoringu. Půdní a zemědělské sucho: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Kutná hora, 2016, st. 257-266. ISBN 978-80-87361-55-9

Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J.,  Štěrbová, L., Cudlín, O. (2016) Modely a nástroje GIS pro hodnocení biodiverzity v povodí Dřevnice. In Holušová, K. (ed.) Karpatské lesy. Sborník příspěvků, Bunč, Chřiby, 04.05.2016-05.05.2016, Ústav pro hospodářskou úpravu lesu, Brandýs nad Labem, s. 47-54.

Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J., Štěrbová, L., Holá, Š., Cienciala, E., Cudlín, P.  (2016) Predikce změn vývoje krajiny a biodiverzity jako významných faktorů pro udržení současného stavu lesních ekosystémů. Seminář Funkce lesů v systému ekosystémových služeb, 23.-24.3.2016, Křtiny, Mendelova univerzita v Brně, str. 48-61.

 

Abstrakty z konferencí:

Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Purkyt, J.,  Cudlín, O. (2016) Prediction of land use and biodiversity development in highland landscape of the most western part of Carpathians (Hostýnské vrchy, Czech Republic) under climate change. Book of Abstracts, Forum Carpaticum, September 2016, Bucurest, Romania.

Pechanec, V., Benc, A., Purkyt, J., Cudlin, P. (2016) Analysis of spatio-temporal variability of C-factor derived from remote sensing data. Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU 2016, Wien.

Pechanec, V., Cudlín, P., Macků, K., Purkyt, J. (2017) Predikce vývoje landuse pod vlivem klimatické změny. 2017. Sborník abstraktů, Výroční konference CZ-IALE, 9.2.2017, Lednice, 2017.

Purkyt, J., Pechanec, V., Štěrbová L., Plch, R., Cudlín P. Assessment of the carbon storage in the small and middle watersheds (Czech Republic): effects of grain size . WMESS, Prague, 2016.

Brovkina, O., Zemek, F.,  Heřman., M. Analysis of land-cover changes in relationship to environmental variables in Znojmo and Trebic districts, Czech Republic (poster), LPS, Prague, 206.

 

Monografie:

Vačkář, D., Janouš, D. (Eds): Global Change & Ecosystems, Volume 2: Climate change adaptation pathways from molecules to society. Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, Brno, 2016, 27-37. ISBN: 978-80-87902-17-2.