Adaptace

Na této stránce Vám přinášíme informace o adaptacích, jejichž cílem je zvýšit odolnost kapacity environmentálních, ekonomických a společenských systémů vypořádat se s nebezpečnou událostí nebo trendem k nim směřujícím.

Úvod do adaptace

88 % naší krajiny (10 % jsou zastavěné a ostatní plochy, 2 % jsou vodní plochy) obhospodařují zemědělské (53 %) a lesnické (34 %) společnosti.

Adaptace pro zemědělství

Primárním úkolem v oblasti agrosektoru je provedení adaptačních opatření u měnících se vlastností půd, struktury plodin a osevních postupů a šlechtění odolných plodin.

Adaptace pro lesnictví

V oblasti lesnictví jako důsledek změny klimatu očekáváme vyšší stres a škody suchem, poškození porostů vichřicemi a škůdci.

Adaptace pro hydrologii

Primárním úkolem adaptačních opatření v hydrologii bude umět se vyrovnat s narůstajícími extrémními situacemi.

Adaptace pro lidské zdraví

Působení meteorologických podmínek na lidské zdraví je spojeno především s jedním meteorologických prvkem a to s teplotou vzduchu.

Adaptace pro Energetiku

V oblasti energetiky jsou významné faktory útlum energetického průmyslu a nové technologie.

Více o adaptacích na probíhající klimatickou změnu přináší internetové stránky Adaptace na změny klimatu, které jsou součástí projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (č. EHP-CZ02-OV-1-011-2014). Cílem tohoto projektu je především přinášet odborně správné, ale srozumitelné informace o možnostech adaptací na změny klimatu v podmínkách České republiky.