Energetika

V oblasti energetiky jsou dva významné faktory. Útlum energetického průmyslu založeného na fosilních zdrojích (ropa, uhlí, zemní plyn), který je významným zdrojem skleníkových (radiačně aktivních) plynů. Navíc spalování ropy je z pohledu tohoto neobnovitelného zdroje velmi nerozumný krok. Druhým faktorem jsou nové technologie ať již alternativní nebo jaderná energie.

O adaptacích v energetice detailněji

Nelze však zapomenout, že nejekologičtější energie je ušetřená energie. Přitom lze očekávat, že ropa, uhlí a zemní plyn budou do roku 2030 hlavní energetické zdroje.

Obnovitelné zdroje a jaderná energie tvoří jen 13% celkových zdrojů, obnovitelné zdroje jen 7%.

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů předpokládá v roce 2020 dosažení 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a 10,8% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě.

Otázka využití příjmů z emisních povolenek ČR snížila emise od r. 1990 o cca 27%, přičemž z Kjótského protokolu vyplynula povinnost snížit jen o 8%. Většinu přebytků odkoupilo Japonsko (japonská vláda a firma Mitsui), část emisních kreditů od Česka převzaly i vlády Rakouska, Španělska a Světová banka. Příjem z prodeje šel do SFŽP – program „Zelená úsporám“. Největší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů je v ČR vyráběn ve vodních elektrárnách (3,25%) a biomase (1,74%) – nejvíce lesní štěpka (0,75%). Většina dříví je pálena v nevyhovujících provozech s účinností pod 40%, přičemž žádoucí stav je energetické využití lesní biomasy s vysokou účinností, která v moderních provozech přesahuje 80%.

 

Alternativní zdroje energie (AZE)

Je nutno rozumně podpořit alternativní zdroje energie na úkor uhelných elektráren; poslední studie ukazují, že v současnosti jsou bez dotací a v konkurenci s nízkou cenou ropy nekonkurenceschopné.

AZE a jejich zneužívání

Je nutno nedopustit zneužití situace jako se stalo se solární energií, podpořit solární panely na střechy domů, lokálně podpořit pěstování energetických dřevin a bylin v blízkosti spaloven.

Jaderná energetika

Je vhodné využít know-how České republiky v oblasti jaderné energetiky a v případě potřeby rozšířit tento bezemisní zdroj energie (ČR v současné době vyváží 16 % vyrobené energie).

Úprava administrativy

Je na čase zjednodušit administrativu spojenou s energetikou. Pokud se dnes rozhodnete například postavit novou elektrárnu, čeká vás byrokratická mašinerie, která nemá obdoby.

Podpora vědy a výzkumu

Cílem má být podpořit výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti energetiky. Zaměření hlavně na vývoj nových účinnějších technologií.