Metodika

Metody použité pro tvorbu mapových vrstev na tomto webu splňují vysoké nároky na jejich vědeckou úroveň a opírají se o experimenty, postupy a modely, které prošly veřejnou a erudovanou oponenturou.

Při tvorbě mapových vrstev dostupných na tomto webu byla použita celá řada různých počítačových modelů a metodik. V této části webových stránek Vám přinášíme popis těchto modelů, jejichž funkčnost byla ověřena oponenturou a to například v zahraničních vědeckých časopisech. Na řadu těchto odborných článků, ve kterých byly metodiky popsány do detailu se můžete sami podívat a to díky uvedeným literárním zdrojů u jednotlivých metodik.