Přístup k datům

Přístup k základním datům - pro pokročilé uživatele

Obecně jsou data pro mapové vrstvy poskytována pro výzkumné a vzdělávací účely zdarma. Poskytnutí dat za jiným účelem je záležitostí dohody s garanty/autory jednotlivých mapových vrstev. Pokud máte zájem o datovou podobu některé z mapových vrstev obraťte se, prosím, na příslušného odborného garanta. Ten Vás bude kontaktovat a vyžádá si účel, za kterým data chcete použít a v případě splnění všech náležitostí zajistí zpřístupnění požadovaných datových vrstvev.