Adaptace na změnu klimatu jsou jednou z priorit strategického plánování

Brno, 11. 11. 2016 – Zejména sucho a další hydrometeorologické extrémy (jako vlny veder a povodně) jsou nejvýraznějšími projevy klimatické změny,  na tom se shoduje většina ze 150 účastníků  konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“, která se konala v Brně. Zástupci z řad vědců, státní správy a soukromého sektoru měli možnost během této diskuzní konference vyjádřit svůj postoj k tolik aktuálnímu tématu. 

V průběhu prezentací, které byly věnovány klimatické změně a jejím očekávaným dopadům, adaptačním opatřením pro světovou agrární ekonomiku, potravinové bezpečnosti a adaptaci na změnu klimatu z evropské perspektivy, měli účastníci konference možnost aktivním hlasováním prezentovat svůj názor.  „Výsledky hlasování nesbíráme jen pro potřeby této konference, ale následně všechna získaná data zpracujeme, vyhodnotíme a následně využijeme pro další vědeckou práci a publikujeme je“, řekl prof. Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Největší shoda mezi hlasujícími panovala v názoru, že změna klimatu je způsobena přirozenými procesy a zároveň činností člověka, přičemž činnosti člověka je přiřazena větší váha. Pro většinu účastníků jsou adaptační opatření jednou z priorit ve strategickém plánování a zároveň se shodují, že snižování emisí a adaptace v zemědělském sektoru by měly být obecně prioritou pro hospodaření v ČR. Důraz na udržitelné hospodaření potom většina účastníků vidí, jako jeden z možných pozitivních dopadů klimatické změny.

 

Další informace:

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

kontaktní osoba pro konferenci „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“

M: +420 731 622 088

E: bartolen@gmail.com

http://www.czechglobe.cz

http://www.klimatickazmena.cz

 

Mgr. Hana Šprtová

public relations

M: +420 602 707 979

E: sprtova.h@czechglobe.cz

http://www.czechglobe.cz

https://www.facebook.com/rkoera

 

 

Poznámky pro editory:

1. Konference byla jednou ze závěrečných akcí projektu CzechAdapt - Systém pro výměnu   

    informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti  a   adaptačních opatřeních na území ČR (EHP-

    CZ02-OV-1-014-2014.) za přispění grantů z Islandu,  Lichtenštejnska a Norska. Hlavním výstupem

    jsou webové stránky www.klimatickazmena.cz. Tyto stránky vznikly díky spojení řady vědeckých

    skupin, které se zabývají dopady klimatické změny v různých sektorech (zemědělství lesnictví,

    vodohospodářství, socioekonomie).

2. Organizátory konference byly Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. a Mendelova

    univerzita v Brně

3. Partnery konference byly Agrární komora České republiky a Státní pozemkový úřad