Zpráva OSN o stavu světových ekosystémů v českých médiích

Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) pracující pod záštitou OSN vydala v sobotu na svém sedmém plenárním zasedání v Paříži zprávu o stavu světových ekosystémů. Na dokumentu čítajícím na 1800 stránek pracovalo tři roky 145 odborníků z 50 zemí s využitím příspěvků dalších 310 vědců a desítek tisíc odborných článků. Jedním z vedoucích autorů této zprávy je profesor Pavel Kindlmann z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

O této zprávě informují tato média:

Český rozhlas Radiožurnál

Radio Praha

Lidové noviny

Deník.cz

Eurozprávy.cz

iRozhlas.cz

iHned.cz

Ekolist.cz

avcr.cz

casopiszechindustry.cz

Týden.cz

Agris.cz

Zemědělec.cz