Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Prezentace ke stažení

Dne 1.3.2018 vystoupil Petr Hlavinka na odborném semináři "Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR", který byl v Národním zemědělském muzeu pořádán Českou lesnickou společností, z.s. V rámci semináře prezentoval příspěvek s názvem "Trendy vývoje vodní bilance a výskytu epizod sucha na území ČR