Přednáška na konferenci GIS Esri 2016

Na konferenci GIS Esri vystoupil v hlavním přednáškovém bloku prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. s přednáškou s tématem změny klimatu.

Záznam přednášky

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Její 25. ročník se konal ve dnech 2. a 3. listopadu 2016. Hosty v hlavním bloku byli RNDr. Taťána Míková, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., a právě také prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., kteří se věnovali tématu klimatické změny v ČR.