O suchu, cenách potravin a migraci za vodou v DVTV

O dopadech klimatické změny na vodní bilanci krajiny hovořil prof. Miroslav Trnka pro DVTV

Záznam rozhovoru

V rozhovoru pro DVTV hovořil profesor Miroslav Trnka o dopadech klimatické změny na vodní bilanci krajiny. Rozhovor o suchých periodách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Také o migraci za vodou a o měnících se cenách potravin.