O dopadech klimatické změny na naši krajinu v časopise Veronica

O suchu v roce 2015 a výstupech projektu CzechAdapt v ekologickém časopise Veronica.

Článek k přečtení

Článek o suchu v roce 2015 a o pravděpodobných budoucích klimatických podmínkách v ČR. V časopise pro ochranu přírody a krajiny, Veronica, jehož první číslo roku 2016 bylo věnováno suchu, jeho průběhu v roce 2015, ale také dopadům sucha na lesnictví, způsoby hospodaření na půdách a mnoho dalšího.