Konference bude řešit výzvy i nové možnosti pro naši krajinu

Brno, 10. 11. 2016 -  Za účasti zástupců akademické obce, veřejné správy a soukromých firem  se dnes v Brně koná konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“, která navazuje na řadu pracovních seminářů věnovaných suchu a změně klimatu. Jejím cílem je najít odpovědi na řadu otázek týkajících se klimatické změny, jejich dopadů a adaptačních opatření. 

Změna klimatu je jednou z největších výzev naší generace. Její zvládnutí je nejen nutností, ale i morální povinností vůči našim potomkům a to navzdory tomu, jak komplexní a složitý problém představuje. Česká republika již důsledky změny klimatu zažívá (od epizod intenzivního sucha, přes povodně, pozdní mrazy, vlny veder apod., které mají zásadní dopad na krajinu ČR) a je konfrontována s potřebou se na změny adaptovat.

„Pro komplexní adaptační strategii máme již mnoho informací a nástrojů (politických, legislativních, ekonomických a technických), které se však v reálném životě v mnoha případech míjí účinkem či se dokonce vzájemně eliminují. Cílem tohoto diskusního fóra je přivést na jedno místo k formálním i neformálním diskusím nejen renomované vědce ze zahraničí a České republiky, ale především ty, kteří jsou z povahy své funkce, role ve firmě nebo s vědomím vlastní odpovědnosti připraveni a ochotni hledat řešení, přemýšlet a diskutovat o nich“ říká prof. Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který se na organizaci konference podílí společně s Mendelovou univerzitou v Brně.

Na konferenci vystoupí renomovaní vědci, kteří  budou prezentovat rizika a příležitosti, které změna klimatu představuje v kontextu potravinové bezpečnosti a ekonomických rizik v Evropě. Současně budou zástupci státních úřadů a soukromých firem prezentovat a diskutovat nejaktuálnější  adaptační strategie na změnu klimatu. Cílem tohoto setkání nebude pouze diskuze nad zásadními strategiemi pro krajinu České republiky. Anonymní hlasování všech účastníků konference k jednotlivým tématům a adaptačním  strategiím  přinese důležité podklady a závěry pro následné vědecké zpracování.

Konference probíhá jako jedna ze závěrečných akcí projektu CzechAdapt (Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR) a osobní záštitu nad ní převzali premiér ČR Bohuslav Sobotka a ministr zemědělství Marian Jurečka. 

 

Další informace:

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

kontaktní osoba pro konferenci „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“

M: +420 731 622 088

E: bartolen@gmail.com

http://www.czechglobe.cz

http://www.klimatickazmena.cz

 

Mgr. Hana Šprtová

public relations

M: +420 602 707 979

E: sprtova.h@czechglobe.cz

http://www.czechglobe.cz

https://www.facebook.com/rkoera

 

Poznámky pro editory:

1. Na konferenci vystoupí prof. Joergen Eivind Olesen z Aarhaus University - spoluautor

    4. zprávy IPCC a jeden z nejuznávanějších evropských odborníků v oblasti dopadů změny klimatu

2. Konference probíhá jako jedna ze závěrečných akcí projektu CzechAdapt - Systém pro výměnu   

    informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti  a   adaptačních opatřeních na území ČR (EHP-

    CZ02-OV-1-014-2014.) za přispění grantů z Islandu,  Lichtenštejnska a Norska. Hlavním výstupem

    jsou webové stránky www.klimatickazmena.cz. Tyto stránky vznikly díky spojení řady vědeckých

    skupin, které se zabývají dopady klimatické změny v různých sektorech (zemědělství lesnictví,

    vodohospodářství, socioekonomie).

3. Partnery konference jsou Agrární komora České republiky a Státní pozemkový úřad