Vláda schválila národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Záznam rozhovoru

Národní akční plán obsahuje 50 prioritních opatření se stovkami konkrétních úkolů, jako např. protierozní vyhláška, která má přinést výrazné zlepšení zemědělské půdy a její schopnost udržet vodu nebo dále druhová změna skladby našich lesů vedoucí opět k lepší schopnosti udržet vodu v půdě. Jedná se ale také o opatření v urbánních oblastech, kde si plán klade za cíl lépe hospodařit s dešťovou vodou (zajistit její zasakování). Akční plán se začne naplňovat již v tomto roce a další zásahy do krajiny a adaptace se budou provádět až do roku 2020. 

K problematice národního akčního plánu se v ČT vyjadřoval prof. Miroslav Trnka, Ph.D. (od 3:40 min. nebo sledujte celou reportáž i s vyjádřením ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Mariana Jurečky).