Video. Vyjádření ředitele CzechGlobe pana profesora Michala Marka ke změně klimatu

Profesor Michal Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. hovoří o aktuálním stavu planety, dopadech změny klimatu a zamýšlí se nad vlivem člověka a jeho silou ovlivnit průběh a také budoucí vývoj planety Země.